POPkultúra: Normalizačný seriál – únik alebo realita?

POPkultúra: Normalizačný seriál – únik alebo realita?

Termín: 29.5.2019 o 18:00 hod

Prečo sa úvodná pieseň k seriálu Chalupári dlho vysielala len inštrumentálne? Čím vadila znelka seriálu Sanitka normalizačným kontrolórom?

Televízny seriál je čím ďalej populárnejší typ audiovizuálneho diela. Jeho veľkú obľúbenosť možno v rámci česko-slovenského prostredia vnímať už od 50. rokov minulého storočia, avšak veľký boom nastal až v 70. a 80. rokoch. V tomto období vznikajú seriály najrôznejších žánrov, napríklad detektívky a kriminálky (30 případů majora Zemana), komédie (Chalupáři), dráma (Nemocnice na kraji města), sci-fi a fantasy (Návštěvníci, Létající Čestmír) a v neposlednom rade rozprávky (Arabela, Krkonošské pohádky, atď.). TV seriály mali v normalizačnom ČSR zásadnú rolu, preto boli pod značnou kontrolou dominantnej ideológie. Prednáška Tatiany Ďuricovej predstaví najdôležitejšie seriály uvedenej doby a na vybraných príkladoch ponúkne širšie pozadie ich vzniku, tvorby a ideologického poslania.

Keďže POPkultúra je kultúrou každodenného života širokých vrstiev, ktorá má množstvo rôznorodných prejavov a zároveň je hlboko politickým javom, je zrejmé, že bez jej hlbšieho poznania nie je možná dostatočná (seba)reflexia spoločnosti. Na Slovensku sa jej systematickejšiemu skúmaniu nevenuje žiadna inštitúcia, preto sme oslovili bratov a sestry, pôsobiacich v českom CSPK, ktorí Vám v priestoroch ABC budú počas celého roka prezentovať výsledky svojho výskumu.

Centrum pro studium populární kultury/Centre for the Study of Popular Culture je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2009. Založila ho skupina postgraduálnych študentov z niekoľkých historických ústavov Filozofickej fakulty Univerzity Karlovy v Prahe. Medzi hlavné piliere poslania organizácie patria výskum, popularizácia a aktivizmus. Viac info na: http://cspk.eu

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Za spoluprácu ďakujeme Centru pro studium populární kultury (CSPK).

Vstup voľný.