Feministka na (česko-slovenskej) scéne

Feministka na (česko-slovenskej) scéne

Termín: 28.8.2019 o 18:00 hod

O čom hovoríme, keď hovoríme o feminizme v kontexte česko-slovenského umenia? Aké boli postoje umelkýň k feministickej teórii v minulosti a aký dopad majú dnes? Prečo autorkám spätne prisudzujeme feministickú identitu? Kde môžeme nájsť feministické prejavy, na ktoré možno nadviazať?

O týchto a príbuzných témach budeme tentokrát diskutovať s Petrou Hlaváčkovou a Kristínou Országhovou. Diskusia je ďalšou zo série, koncipovanej a moderovanej Michaelou Kučovou, približujúcou v priestoroch ABC témy rodovej rovnosti v umení.

Petra Hlaváčková (1981) je historička umenia, kurátorka, dokumentaristka a publicistka, ktorej práce sú silno ukotvené v záujme o architektúru, urbanizmus a feministické teórie. Tieto oblasti sa v jej prácach neustále prelínajú a presahujú až do sociológie – gender studies. Ukončila štúdium dejín umenia na Masarykovej univerzite v Brne.

Kristína Országhová (1992) je umelkyňa, redaktorka kultúrno-spoločenského mesačníka Kapitál a spoluorganizátorka Bratislava BAK Summer School. Vyštudovala umelecký výskum na HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht). Venuje sa kolektívnej, spoločensky a politicky uvedomelej umeleckej praxi.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup voľný.