Alica Kucharovič – Dovolenkári

Alica Kucharovič – Dovolenkári

Alica Kucharovič – Dovolenkári
Vernisáž: 26. 09. 2019 o 18:00
Trvanie výstavy: 26. september – 18. október 2019
Kurátorka: Lucia Zlochová

Všetci poznáme ten skvelý pocit, keď sa po celom roku práce a odriekania konečne tešíme na dovolenku. Mnohí z nás ho pravdepodobne zažili nedávno a aktuálnou výstavou si ho môžeme pripomenúť. Alebo aj prehodnotiť. A vlastne… naozaj ho poznáme všetci? Jennie Dielemans vo svojej knihe „Vitajte v raji. Reportáž o turistickom priemysle“ sumarizuje viaceré poznatky o turizme a tvrdí, že hoci sa môže zdať, že počet ľudí, prepravujúcich sa na dovolenky letecky sa neustále zvyšuje, v skutočnosti ide len o veľmi malé percento z celkovej svetovej populácie – presnejšie o 2,5% – navyše ide o obyvateľov len z približne 200 krajín sveta. Ostatní to nerobia. Pretože nemôžu. [1] Áno, aj kresby, ktoré je na výstave možné vidieť, vznikli počas ciest Alice Kucharovič po indonézskom ostrove Bali. Počas nich si autorka vytvárala vizuálne denníkove záznamy, v ktorých si všímala a zaznamenávala svoje okolie. Medzi kresbami nájdeme aj také, ktoré zachytávajú miestny kolorit a bežné výjavy. Aj ona sa stavia do pozície turistky, ktorá je udivená, občas pobavená lokálnymi tradíciami a životom tamojších obyvateľov.

Čo ju ale udivuje ešte viac, je správanie ostatných turistov. Turistický pohľad (tourist gaze) Alice Kucharovič je odlišný od tých, ktoré človek očakáva na fotografiách, prípadne pohľadniciach z Bali. Je kritický a ironizujúci a ukazuje nám aj tienisté stránky turizmu a jeho dopadov na krajinu – to, akým spôsobom pretvára miestne pomery a ako vplýva na životné prostredie. Skupina kresieb, ktorá má na výstave samostatné miesto, zachytáva ľudí s a pred fotoaparátmi. Autorka, zaznamenávajúca prostredníctvom kresby turistov, verzus turisti zaznamenávajúci svoje divné a prehnané pózy cez digitálne fotoaparáty. To naozaj nevidia a nevadia im všetky tie odpadky, ktoré ich na pláži, na ktorej preležia celý deň, obklopujú? Nájsť si aspoň maličký výsek bez nich, aby aspoň fotka vyzerala dobre, celkom stačí. A zvyšok dňa presedieť v podnikoch, prispôsobených dokonale zmapovaným požiadavkám turistov. Čo na tom, že patria prevažne európanom, ktorí sem prišli na úkor miestnych zarobiť. A keď raz podnik prestane vynášať, možno sa presunú inam. Pretože môžu. Znečisťovanie prostredia, lacná práca, obchod s ľuďmi, týranie zvierat kvôli zábave, nerešpektovanie miestnych zvykov a kultúry… Aj to prináša turizmus.

Problémy s ním spojené ale nemusíme hľadať len v ďalekých, pre nás exotických krajinách. Stačí sa pozrieť do centra Prahy, ktorá má so sníženou kvalitou života tiež svoju skúsenosť (nedostupnosť, či nemožnosť bývania pre miestnych a strata súkromia, prispôsobovanie mesta potrebám turistov bez ohľadu na stálych obyvateľov, nočný hluk a pod.) [2, 3] Turizmus teda nie je spojený len s pozitívnymi javmi a na tie negatívne sa v poslednej dobe začína stále viac upozorňovať. Cestovanie však ešte stále dokáže prinášať aj poznanie a videnie sveta cez inú optiku. Výstava preto nemá za cieľ presviedčať, aby ľudia prestali cestovať, hoci uvedomovanie si dopadov leteckej prepravy na životné prostredie v súčasnej situácii klimatických zmien je na mieste. Zámerom je skôr naviesť diváka k prehodnoteniu vlastných cestovateľských návykov a k zvýšenemu rešpektu voči miestnym obyvateľom a prírode. Pretože všade kam prichádzame, žijú najmä miestni a to aj mimo turistickej sezóny. A mnohí z nich na dovolenku od ich každodennej reality jednoducho utiecť nemôžu.

Použité zdroje:
[1] DIELEMANS, Jennie. 2016. Vitajte v raji: reportáž o turistickom priemysle. Preložila Alexandra DEBNÁROVÁ. Krásno nad Kysucou: Absynt, 2016. Prekliati reportéri. 216 s. ISBN 978-80-89845-58-3. (str. 207)

[2] RYCHLÍKOVÁ, Apolena: 2019. Všechny zajímá jen byznys, ne to, že se nemůžeme vyspat. a2larm.cz, 2019-07-01. Dostupné online: https://a2larm.cz/2019/07/vsechny-zajima-jen-byznys-ne-to-ze-se-nemuzeme-vyspat/

[3] TAIT, Robert: 2019. Drunk tourists are acting like they’ve conquered our city. theguardian.com, 2019-08-25. Dostupné online: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/25/prague-drunk-tourists-conquer-our-city

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup voľný.