Večer Michala Vašečku: Zmierenie Slovákov a Maďarov?

Večer Michala Vašečku: Zmierenie Slovákov a Maďarov?

Termín: 18. 12. 2019 o 19:00

Slováci a Maďari mali vždy svoje silné a slabé chvíľku v spoločnej histórii, nejeden krát sa postavili proti autokratickému režimu, a nejeden krát si nevedeli prísť ani na meno.
Téma slovensko – maďarských vzťahov stále rezonuje v spoločenskom diskurze. Spoločná idea Európy dala aj týmto dvom národom šancu sa bližšie spoznať, porozumieť si.
Aký je výsledok spoločného európskeho spolunažívania Slovákov a Maďarov? Žijú stále tieto dva národy na oboch stranách Dunaja viac vedľa seba ako spolu?

Po dlhej letnej prestávke síce už v poradí tretí diskusný večer VMV ale tento bude už aj s Michalom Vašečkom.

Prijmite pozvanie na pohár vína a dobrú diskusiu so zaujímavými hosťami. Diskutovať s Michalom Vašečkom budú:

Kálmán Petőcz, bývalý diplomat, vedúci stálej misie SR pri OSN v Ženeve a odborník na ľudské práva

Zoltán Szalay, spisovateľ, publicista