Diana Elischerová – Oči jedia

Diana Elischerová – Oči jedia

Vernisáž: 24. jún 2020 o 17:00
Trvanie výstavy: 25. 6. – 15. 7. 2020
Kurátorka: Lucia Zlochová

Diana Elischerová, aktuálne študentka VŠVU v Bratislave sa pohybuje medzi viacerými médiami. Štúdium začala v roku 2015, v Ateliéri voľnej textilnej tvorby v priestore (Doc., M.A. Blanka Cepková) a od roku 2017 pôsobí v rámci internej stáže aj v maliarskom IV. Ateliéri (prof. Ivan Csudai).

Jednou zo základných tém, opakujúcich sa v dielach Diany Elischerovej, je zobrazovanie banálnych a každodenných vecí a predmetov. Ich výber nie je striktne vedomý a autorka pracuje skôr s útržkami spomienok, s momentami, ktoré v nej síce zarezonujú, no aj ona zisťuje, ako celok funguje, až keď je už dielo hotové. Preto aj jej gestický spôsob maľby do veľkej miery odráža spôsob jej myslenia o námetoch. Pre divákov sú vytrhnuté z kontextu, a môžu u nich vzbudzovať otázky a nepokoj, no autorku zaujíma práve tento moment. K dielam pridáva rôzne ready-made objekty, čím toto zmätenie ešte znásobuje. Diela tak posúva do celkom nových spojení a kontextov, alebo tým zvýrazňuje isté aspekty v nich.

Autorka kladie dôraz na jednoduchosť a ľahkosť všedných vecí, čo sú prístupy vlastné najmä pop-artu. Ide o jeden z hlavných umeleckých smerov, v rámci ktorého sa upínanie na banalitu stalo hlavnou témou a umeleckou stratégiou. V dielach viacerých pop-artových umelcov bola jednou z motivácií aj reakcia na súdobé umenie, ktoré sa začalo brať príliš vážne a tento prístup priznáva aj Diana Elischerová. Zameranie na banalitu vystupuje ešte viac do popredia spomínaným prikladaním “ready-made“ objektov k autorkiným dielam. Práve objavenie tohto fenoménu vo svete umenia bolo prvopočiatkom vstupu banality do jeho „posvätného“ priestoru. Diana Elischerová si však často vyberá aj predmety, ktoré v sebe nesú určité charaketeristiky významy, a tie so všednosťou do istej miery kontrastujú. Lesklé porcelánové čerešne, či zahradzovacie zlaté stĺpiky obvykle spájané s luxusom, prepychom, pompéznosťou, márnivosťou či exkluzívnosťou nie sú až tak celkom všedné. Nejde teda o akékoľvek banálne predmety, ale o predmety s istým estetickým nádychom, čím do svojej tvorby vnáša náznaky „campy“ estetiky. V tej sa zvyknú prepájať rôzne ambivalentné prístupy: vysoké verzus nízke, marginailzované verzus vyzdvihované, atď. Diela preto nesú aj istý prvok subverzie.

Častým námetom diel Diany Elischerovej je jedlo, presnejšie ovocie. To bolo takmer odjakživa v umení vyobrazované ako symbol plodnosti, hojnosti, úrody, ale aj pokušenia a pozemských radostí. V súčasnom femnistickom umení, v spojení s iróniou, nesie najmä erotické významy. U Diany často používaný motív čerešní bol aj vďaka svojej sýto červenej farbe často chápaný ako symbol plodnosti, straty nevinnosti, či zástupný symbol pre pohlavné orgány. Otázne je, nakoľko pri jej (fyzicky aj psychicky) „gestickej“ tvorbe ide o vedomé asociácie, no samotná autorka erotické významy jej dielam nepripisuje, hoci prácu s rôznymi symbolmi a odkazmi z dejín umenia priznáva.