Rudolf Sikora

Rudolf Sikora

19.4.2021-30.4.2021

Jedna z ťažiskových osobností pri formovaní slovenskej alternatívnej výtvarnej scény. Je tiež významným predstaviteľom slovenského konceptuálneho umenia. Vo svojej tvorbe spája umenie s vedou a vypovedá o ľudskej existencii. Takisto sa zaujíma o problematiku ekológie a kozmológie. Pracuje so symbolikou znakov, ktoré invenčne využíva pre svoje zámery. Jeho dielo je postavené na princípoch ako intelektuálny náboj, humánny aspekt, idea tzv. antropického princípu a autentická vizualizácia.

Aj napriek tomu, že od konca 60. rokov sa jeho tvorba vyvíjala najmä na základe podnetov z konceptuálneho umenia, nepatrí k absolútnym zástancom dematerializácie umenia. Neskôr sa autor orientuje na inštalácie, objekty a vznikajú aj fotografické cykly, do ktorých vniesol výrazové princípy maliarských tendencií.

Jeho tvorba bola prezentovaná doma i v zahraničí. Zastúpený je v súkromných domácich a zahraničných zbierkach a takisto v zbierkach inštitúcií, ako napríklad SNG, NG Praha, The Museum of Fine Arts Houston, Anderson Gallery of Virginia, Commonwealth University, Richmond, Photosammlung, Museum Ludwig v Kolíne nad Rýnom, či Kassák Emlékmúzeum v Budapešti. Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení.