Vladimír Gažovič I Grafika

Vladimír Gažovič I Grafika

Trvanie: 4.11. – 30.11.2021

Kurátor: Melita Fodor Gwerková

Srdečne vás pozývame na predajnú výstavu grafík Vladimíra Gažoviča.

Vladimír Gažovič už počas štúdií inklinoval k tendenciám fantastického realizmu. Vo svojej tvorbe rozvíja líniu imaginatívneho prístupu vychádzajúceho zo symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i nových výtvarných prúdov. V jeho tvorbe dominujú práce s figuratívným zameraním. Na pozadí vzťahu muža a ženy odkrýva morálne a etické hodnoty súčasného človeka opantaného hmotnými pôžitkami. Je sugestívnym rozprávačom, ktorý pomocou názvov svojich diel naznačuje smer svojich myšlienok a usmerňuje tak diváka v zložitej a bohatej obrazovej symbolike. 

Autor zachytáva grotesknosť ľudskej existencie, ktorá má častokrát trpkú príchuť. V jemnej irónii poukazuje na pokrytectvo, mamonárstvo či falošnú cudnosť. Rád pracuje so štruktúrovanou plochou, ktorú dáva do kontrastu s takmer realistickou figúrou. Jedna z výrazných tém, ku ktorej sa vo svojej tvorbe vracia sú Pocty nielen výtvarníkom, ale aj ďalším významným osobnostiam z dejín kultúry. Gažovičove pocty sú vyjadrením jeho osobného uznania ale tiež akousi formou revolty a podpory mnohých známych i oficiálne neuznaných osobností minulosti ale aj súčasnosti. 

Gažovič rýchlo prechádza od raných hĺbkotlačových grafických listov k litografiám. Tento posun inicioval najmä pobyt vo Viedni, od ktorého datujeme jeho experimenty s farebnou litografiou. V tejto technike rozpracoval nové možnosti, ktoré obohatili európsku i svetovú grafiku. Rozvinul najmä techniku nanášania a vrstvenia farebných tušových lazúr, striekania a vykrývania i kombinácie s litografickými kriedami. Absolútne právom mu preto patrí titul „majster farebnej litografie“, ktorý mu pridelil jeho učiteľ Vincent Hložník. 

Vladimír Gažovič študoval na VŠVU v  Bratislave na Oddelení grafiky u profesora V. Hložníka (1961-1967). V rokoch 1969-70 získal štipendium Herderovej ceny na Akadémii výtvarných umení vo Viedni u prof. Maximilana Melchera. Práve tento pobyt mu otvoril nové možnosti používania farieb. V roku 1979 absolvoval stáž na Akadémii výtvarných umení v Amsterdame. V rokoch 1967-82 pôsobil ako pedagóg na Oddelení grafiky VŠVU v Bratislave. 

Autor sa venuje predovšetkým litografii. Umeleckú i technickú originalitu jeho prác ocenili na najvýznamnejších svetových prehliadkach umeleckej grafiky. Okrem  grafickej tvorby sa tiež venuje kresbe, maľbe, ilustrácii a plastike.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.