Kde tečie Dunaj a Morava

Kde tečie Dunaj a Morava

Kde tečie Dunaj a Morava sú rieky, ktoré sú symbolom toho, o čom chcem hovoriť vo svojich maľbách. Tvoria hranice medzi Slovenskom a Českom. Sú si podobné ako dva národy, žijú svoju históriu, ale v určitom okamihu splynú v čase a tečú ako jedna rieka. 


Rada by som vytvorila kresby a kolekciu 6-tich veľkoformátových olejomalieb.
Budú predstavovať príbeh zeme a ľudí, ich životy po oboch stranách brehov, vznikajúce v čase, kedy Zem a človek ešte netvorili tak jednoznačne oddelené celky. Súčasne budú znázorňovať dávne slovenské a české porekadlá a príslovia, v modernom podaní, ktorých platnosť sa tiahne dejinami až dodnes a sú stále aktuálne. Mnohokrát sú úsmevné, majú v sebe jednoduchosť, kúsok generáciami zažitej pravdy, a zároveň v obrazovej fantázii každého človeka vyvolajú malé divadlo.


Venujem sa téme figúr včlenených do krajiny. V tomto duchu by som chcela ďalej pokračovať. Krajina podmieňuje všetko, čomu ľudia čelia od svojho vzniku až po súčasnosť. Podmieňuje ich históriu, kultúru a zvyky. Každý kto príde, bude môcť vidieť malú časť našej Zeme, Slovenska a Česka. Malý úryvok príbehu človeka, zvierat, vody, lesa….

Instagram autorky: 
https://www.instagram.com/luce_luciahorakova/

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín