Martin Mikláš – Variácie mäkkosti

Martin Mikláš – Variácie mäkkosti

17.4.-28.4.2023

Vo svojej tvorbe sa autor snaží artikulovať otázky, ktoré sám sebe neustále kladie na základe svojich vlastných prežitých momentov a zážitkov. Nehľadá pritom žiadne odpovede, skôr ich vníma ako analýzy svojich pozorovaní fungovania vecí okolo neho. Sprostredkovateľom jeho tendencii sú najmä banálne predmety, ako sú napríklad predmety dennej potreby, pričom sa ich komponovaním do inscenovaných zátiší snaží o nadobudnutie nového kontextu.

Čo je to mäkkosť? 

Odpovede na túto banálnu otázku autor hľadal vo svojich dielach prostredníctvom voľných asociácii vychádzajúcich z materiálových či situačných fascinácii. Snaha o vyjadrenie čisto haptického vnemu prostredníctvom vizuality pramení z jeho potreby práce s materiálom a jeho procesuálnych zmien. To ako vníma hmotu, objem a materiál následne premieta do svojho maliarského jazyka. Fascinácia danou zákonitosťou tak vyúsťuje do opakovaného skúmania možností prejavu jeho vlastných potrieb a otázok. 

Samotný princíp haptickosti otvára otázku toho, čo je preňho ešte potrebné maľovať a čo je vhodnejšie nechať na dopovedanie samého seba prostredníctvom vlastností a možností materiálu. Úvaha o haptickosti vstupuje do diania prostredníctvom výberu podkladu pre maľbu, ako aj jeho umiestnenie v priestore, indikujúce možnosť interakcie so samotnou maľbou. Hmat tak funguje na dvoch rovinách: na rovine vizuálnej interpretácie a haptického vnemu.