“Na prvý pohľad”

“Na prvý pohľad”

Na prvý pohľad
Vernisáž: 20. 12. 2017 o 18h
Autori: Leontína Berková, Sebastián Komáček, Jozef Vančo
Kurátorka: Barbora Komarová
Výstava potrvá od 21. 12. 2017 do 9. 2. 2018
————————————————————

Výstava Na prvý pohľad v galérii abc predstavuje trojicu mladých autorov – študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Leontína Berková (1992) je diplomantkou na katedre fotografie a nových médií. Sebastián Komáček (1992) študuje na katedre Socha, objekt, inštalácia, kde pôsobil aj Jozef Vančo (1989), ktorý tento rok prešiel do Ateliéru IN na katedre intermédií.
Všetkých troch spája záujem o hmotu a objekt v ich najrôznejších podobách. Prostredníctvom tejto skupinovej výstavy sa konfrontujú ich odlišné prístupy k výtvarným materiálom ako napríklad drevo, kov a kameň, ktoré sú v rámci umenia považované za „tradičné“. Vybraní umelci ich však ironicky či kriticky posúvajú do nevšedných situácií, alebo vymieňajú za iné, čím testujú našu pozornosť. Prezentované diela totiž nemusia „na prvý pohľad“ odhaľovať svoju skutočnú podobu. Je to hra – zámena matérií na miestach, kde by sme to nečakali.
V práci s jednotlivými hmotami autori využívajú umelecké postupy, ktoré sú blízke ich odboru štúdia. Na jednej strane sochári Komáček a Vančo spracovávajú skutočné drevo či kov a dávajú ich do kontrastu s plastovými ready-made predmetmi. Taktiež sa pri inštalovaní svojho spoločného diela Mutácia a prirodzený výber (2017) sústreďujú na priestor a podmienky galérie, ktorá je výkladom prepojená s ulicou. Aj preto je možné ich inštaláciu čítať rôznymi spôsobmi podľa toho, kde sa práve nachádzame – buď v interiéri alebo exteriéri. Na strane druhej sa Berková vo svojom projekte Nadhľad (2017) venuje skúmaniu vonkajších vlastností mramoru, pričom na neho nahliada skrz digitálne technológie. Jej fotografie a video zachytávajú situácie alebo predmety vytvorené napodobňovaním tohto „luxusného“ materiálu – v dnešnej dobe používaného (či zneužívaného) na vyjadrenie hodnoty predmetu. Mramor sa v jej prácach mení len na nálepku – povrchovú štruktúru, ktorá reprodukovaním stráca svoje materiálové vlastnosti.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.