Ambient ¹ w/ Dominik Novák

Ambient ¹ w/ Dominik Novák

Termín: 19. jún 2018 o 18:00

Primárnym cieľom série diskusií v ABC je priblížiť bohaté subžánrové podhubie bratislavskej, eventuálne slovenskej alternatívnej hudobnej scény. Pôjde o sériu moderovaných rozhovorov za účasti hostí zastupujúcich konkrétne hudobné odnože, pričom každá z debát bude tematicky ohraničená. Pri našich rozpravách sa budeme snažiť o komplexnú analýzu a poukázanie na personálnu a žánrovú prepojenosť jednotlivých projektov, podporenú živými aj reprodukovanými ukážkami, o ktorých výber sa postarajú tí najpovolanejší – naši hostia.

Diskusie budú prebiehať na nepravidelnej mesačnej báze, pričom našou snahou bude pokryť čo najširšie žánrové spektrum. Moderátorom diskusií bude Filip Švantner, ktorý pôsobil ako redaktor českého kultúrneho magazínu Full Moon a taktiež ako redaktor jeho internetového náprotivku Full Moon Zine. Tu sa venoval najmä písaniu článkov a recenziám, pričom jeho hudobnými preferenciami boli najmä noise rock, subžánre hardcore punku a súčasný black metal.

V úvodných dieloch cyklu sa zameriame na okrajovú elektronickú scénu koncentrovanú okolo klubu Fuga. Ako prvý sa nám predstaví Dominik Novák ktorý pôsobí v zoskupení The Blackwood Incident, pomáha spravovať label Evocative Objects a participuje na rôznych zaujímavých projektoch (tanečná performance Autopilot). Sústrediť sa budeme najmä na ambientnú časť tvorby Dominika Nováka a na príkladoch jeho produkcie si tento žáner predstavíme v jeho komplexnosti. Akým spôsobom prebieha nahrávanie ambientných albumov? Aký je rozdiel medzi digitálnym a analógovým prístupom a prečo je Dominik fanúšikom organickej, takzvanej „hands on“ metódy? Ako sa prelína ambient a gitarová hudba? To sú len základné okruhy tém, ktorým sa budeme venovať.

Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.

Vstup voľný.

FB event: https://www.facebook.com/events/389910474844079/