Marek Moučka – Zamatovomäkký povlak

Marek Moučka – Zamatovomäkký povlak

Termín: 4.4. 2019 o 18:00 hod

Miesto spolužitia. Diania a ich rámce.

Priestor obývajú objekty v rámci konkrétnych časov, ukončených a zároveň neukončených. Rámované, datovateľné, prebehnuté, prebiehajúce. Relatívna zmena a nezmena v priebehu.
Veľmi pomalé pohyby.
Viditeľná a neviditeľná dĺžka a trvanie vecí.
Viditeľné a neviditeľné vzťahy, ktoré menia.

Nehybný záznam plesnenia súkromného archívu a aktuálne plesnenie súkromných baktérií s odstupom priameho prenosu.
Rozklad plesňou, tvorba plesne.
Miesto produkcie, čas produkcie.

Názov: Marek Moučka – Zamatovomäkký povlak
Trvanie: 4. 4. – 22. 5. 2019
Kurátorka: Gabriela Smetanová